Hành tây

Hành tây cắt hạt lựu (Sơ chế)

2,290 ₫

Cắt hạt lựu (Giá trên 100 gram)